HOTEL SYSTEMS AS AN EXAMPLE OF INTERNATIONALIZATION - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

HOTEL SYSTEMS AS AN EXAMPLE OF INTERNATIONALIZATION

Abstracts > Vol 7

HOTEL SYSTEMS   AS AN EXAMPLE OF   INTERNATIONALIZATION
Szajt D.

Abstract: Article concerns topic connected with hotel managements systems on world. Their rise be connected with continuous development across internationalization. This development be made by investments, cooperation by franchising or management. The presence of the largest nets of hotels in 100 countries testifies about their power.

Key words: hotel chain, hotel system, internationalization.

Introduction

Accommodation industry   is one of the   most successful industries   of national economy   of many countries   and   global economy   as a whole.   Because of the   observed   processes of globalization , shortening  travel time,   increasing levels of   affluence   in many   countries and   accompanying   growing share   of leisure time ,  the   increasing demand   for hotel services has been observed .  It is   also an area   which brings   considerable income ,  at the same time   one of   the most   internationalized   -   in large part   due to its   specificity   -   branch   of economy.   In recent years,   the   consolidation   in the industry   due to increase   in new   but also   the strength of already existing   international   hotel chains is more and more apparent.   This article aims to   analyze   the expansion   of international   hotel groups   in recent years   and ways of   this expansion .

more in full version


Summary
In the   current   reality, the development of   hotel companies   strives   towards   their   internationalization.   Only global   demand   gives the chance   of permanent   development due   to still   invisible   boundaries of   that demand.   Even more so,   together with   increase of tourism   and business ,  more and more   we   also deal   with the use of   hotels   as a   permanent   residence.   As in other   areas of the economy  the increase in  consolidation   and   the rise of   big players is noticeable .  Even then,   the   emergence of new   -   often   specialized   in the provision of   specific   additional services  
independent  hotels   is visible.   But   over time   they   can   unite   forces   in order to increase   their   impact on   market   forces .

References

[1]. Pietrasieński, P., Rola państw we wspieraniu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, PWE, Warszawa, nr 2/2011.
[2]. Ślusarczyk B., Teoretyczno-praktyczne aspekty globalizacji gospodarczej. Wyd. WZ, P.Cz., Czestochowa, 2010.
[3]. Brzeziński S., The Role of Marketing in the Face of World Crisis. [in:] ICMEA 2010 - International Workshop on Economics, Management and Marketing. Alba Iulia, Romania, 2010.
[4]. Błaszczyk W., Witkowski Cz., Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin 2006.
[5]. Milewska M., Błaszczyk W., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Część I, Wydawnictwo WSTH w Łodzi. Łódź 2005.
[6]. http://www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1893408308 Acces on: 7.05.2013
[7]. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/kryzys-nie-straszny-hotelarzom---rekordowy-rok,23507,1  Acces on: 7.05.2013


HOTELOWE SYSTEMY JAKO PRZYKŁAD INTERNACJONALIZACJI

Streszczenie: Artykuł dotyczy tematu związanego z systemami zarządzania hotelami na świecie. Ich powstanie jest związane z ciągłym rozwojem poprzez internacjonalizację. Rozwój ten jest determinowany inwestycjami, współpracą w formie franchisingu czy zarządzania. Obecność największych sieci hoteli w 100 krajach świadczy o ich sile.

Słowa kluczowe: sieć hotelowa, system hoteli, internacjonalizacja


 
Back to content | Back to main menu