LOCATION AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE COMPANYS ORGANISATIONAL STRUCTURE - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

LOCATION AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE COMPANYS ORGANISATIONAL STRUCTURE

Abstracts > Vol 1


LOCATION AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE COMPANYS ORGANISATIONAL STRUCTURE


Dima I.C., Grabara J., Modrak V.*


Abstract

Taking into account the commercial evolutions, the three components (dimensions) of operational management may be emphasised, which support logistics, such as: management of flows  necessary for responding to the intensification of the commercial exchanges; management of the interfaces used for responding to issues occurred and formation of the networks; management of sustaining the product, having as aim the improvement of the  service at the client. The involvement of logistics leads to satisfying the client and reducing costs. In order to accomplish this performance, it is recommended to use four organising principles, namely: knowing and accelerating the flows of information;  knowing and accelerating the flows of products; knowing and complying with the mutual commitments; knowing and managing the risk. (JEL: L21, M10)


Key words: logistics, management of flows, management of sustaining the product, management of interfaces

Introduction

The points of view regarding the evaluation of logistics around the assessment of: the components which logistics acts upon; the suggestion of a modality of action; the four logistical  subsystems; the three possible levels of action; the size of the logistical family in the company; the logistical organisation in the company.


... more in full version

Summary


The logistical activity is centralised and leads its operational affected means.  Since the logistical organisation is applied and could make known its recommendations, this could  change in the operational logistics charged with only the pilotage, with the creation of its procedures and counselling on matters of the strategy it is involved in. Once the organisation is established based on the principle of the logistic independence,  decentralisation is not automatically excluded, meaning that the logistical sell remaining focuses its activity on the pilotage and audit and shall be better concerned for the average and long time frame (these become key frames for logistics). The logistical  responsibility shall be maintained when elaborating a diagram containing a logistical manager.


References

[1]   Dima I.C., Sistemul logisticii firme, Tehnica Publishing House,  Bucharest 1997.
[2]   Dima I.C., Managementul productiei,  Economica Publishing House,  Bucharest  2006.
[3]   Bernard Y., La fonction  Chef de produit, Editions D'organisation, Paris 1995.
[4]   Avril, P., Le pilotage de lincertain dans la distribution, Ed. D'organisation. Paris 1995.
[5]   Grabara J., Grabara I., System Approach to the Logistic Structure Modelling, Elektronnoe Modelirovanie T.27 no. 2, 2005
[6]   Skowron-Grabowska B., Distribution Systems and Information Systems in the Enterprise. Brzezinski S. (ed.) Global Logistics Challenges. Wyd. WZP Czest Czestochowa 2006

LOKALIZACJA I ZNACZENIE LOGISTYKI W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIEBIORSTWA


Streszczenie

Biorac pod uwage rozwoj ekonomiczny, nalezy wyroznic trzy komponenty (wymiary) zarzadzania operacyjnego, ktore wspieraja logistyke: zarzadzanie przeplywami niezbednymi do reagowania  na wzmocnienie gieldy towarowej; zarzadzanie obszarami wzajemnego oddzialywania wykorzystywanymi do reagowania na zaistniale kwestie i przy tworzeniu sieci; zarzadzanie podtrzymaniem produktu majac na celu polepszenie jakosci obslugi klienta.

Zaanagazowanie w logistyke prowadzi do satysfakcji klienta oraz redukcji kosztow. Aby osiagnac powyzsze rezultaty, zaleca sie stosowanie czterech zasad organizacyjnych, mianowicie: poznanie i przyspieszenie przeplywow informacji; poznanie i przyspieszenie  przeplywow produktow; poznanie i stosowanie sie do wzajemnych zobowiazan; poznanie i zarzadzanie ryzykiem 
Back to content | Back to main menu