MANAGING HUMAN RESOURCES in a PUBLIC INSTITUTION – CASE STUDY - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

MANAGING HUMAN RESOURCES in a PUBLIC INSTITUTION – CASE STUDY

Abstracts > Vol 8

MANAGING HUMAN RESOURCES IN A PUBLIC INSTITUTION CASE STUDY
Terlicka K.

Abstract: In the article one took an attempt to evaluate management of human resources in Częstochowa District Office. In order to analyse this issue properly, the author conducted a survey among the District Office workers. The results presented in the following article show that human resources in the office are managed more effectively and efficiently.  

Key words:
management, management of human resources, public administration

Introduction

Managment of human resources is an incredible important element in not only in running a business activity, but also in public administration. In the previous years, one could notice great increase of pperception of people as the most valuable factor in the organization. People are the impellent of etery organisation and skilfull management of human resources results in more effective job performance by the employee.
A man, thanks to his skills, abilities and experience causes better operation of the organization, its development and prosperity. The article aims at analysis and evaluation of the human resources management in the Częstochowa District Office.
Another aim is to investigate the engagement of the Office in the training, employee
s motivation rise, evaluation of employees performance, and the influence of the organizational culture on the system of human resources management.
In order to derive right and fair conclusions on the management of human resources in the Częstochowa District Office, the author used information obtained on the basis of use of the investigative tools, such as a survey and a document analysis.


more in full version

Summary

The results of the conducted study showed that the Częstochowa District Office put great attention to the training system as to suit it accordingly to the employee’s needs. The institutions attempts to have all of its employees taking part in the trainings. A big number of the surveyed employees see a great influence of the trainings on their development. On the basis of the survey results one can notice that the District Office strives for adjustment of every training to the area where employees work.
Choice of the trainings topic and the attitude of the employees towards the trainings, leads to obtaining satisfaction out of the training. The conducted study showed that the system of employee’s evaluation at Częstochowa District Office is structured rightly and the evaluation procedure is realized effectively and efficiently. The employees see the benefits coming from the regular evaluation. This evaluation mostly influences them in a good way, i.e. motivating them to work better. Thanks to this fact, the institution can function better and the applicants will be satisfied with the service received. The surveyed employees put a lot of attention to the payment received for their work. The payment bonus and promotion would motivate them to perform their work more effectively. One must emphasize that stabilization and job security, together with the superordinate’s recognition and better working conditions are very important for the employees. Satisfaction out of the job performed is derived from the good payment, positive atmosphere at the institution, job security. It turned out the District Office does not apply enough initiative to encourage the employees to perform better thei job. The organizational culture is inseparably related to the human resource management and has a great impact on functioning of the Częstochowa District Office. The communication system at the District Office requires improvement at some of the areas. The institution strives for pleasant atmosphere at work that would foster fulfillment of the duties by the employees, who appreciate those efforts.

References:


[1]. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009.
[2]. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
[3]. Kisielnicki J., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
[4]. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, in:  Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007.
[5]. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
[6]. Jamka B., Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Dyfin, Warszawa 2001.
[7]. Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, in: Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
[8]. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
[9]. Borkowska S., Motywacja i motywowanie, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. Król H., Ludwiczyński A., PWN, Warszawa 2008.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ-STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie: W artykule podjęto próbę oceny zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Do analizy tej tematyki posłużono się ankietą przeprowadzoną wśród pracowników urzędu. W niniejszym artykule przedstawione wnioski świadczą o coraz efektywniejszym, sprawniejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi przez urząd.

Słowa kluczowe: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja publiczna


人力資源管理在公共機構 - 案例研究

摘要:文章人採取以評估人力資源管理琴斯托霍瓦民政事務處的一種嘗試。為了正確地分析這個問題,筆者進行之中民政事務處工作人員進行了調查。在下面的文章顯示,在辦公室的人力資源更有效的管理呈現的結果。
關鍵詞:管理,人力資源管理,公共管理。


 
Back to content | Back to main menu