MOBILE VIDEOCONFERENCING SYSTEMS for ENTERPRISE - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

MOBILE VIDEOCONFERENCING SYSTEMS for ENTERPRISE

Abstracts > Vol 8

MOBILE VIDEOCONFERENCING SYSTEMS FOR ENTERPRISE
Nowicki A., Stanek S., Namysło J.

Abstract: The following article is to outline the o pportunities   in the near future  that  can  be  ensured by the use of   mobile   video communication   technology   in processes related   to entrepreneurship.   It is also an attempt   to prove that   such a   form of communication ,  not only   will   complement the   range of   tools dedicated for modern business , but  already   has become an important   element for   the management   of many companies   and institutions in Poland .
It also has a   direct impact on the   development of entrepreneurship.   At the same time   publication   indicates   the direction in which   the changes   are likely to proceed   in the area of organization management , and  how the   technologies themselves    must   evolve   to meet the   expectations of users .  The article has also one   practical aspect  -  shows an   example of   actual implementation of  these  solutions provided by   one   of the producers of   the video communication   technology   in Poland .       

Keywords: Information technologies within entrepreneurship, Enterprise in information society, Mobile videoconferencing, Decision support, Videocommunication  Smartphone   

Introduction

The development of global economy and civilization  is conditioned by   one of the   socio-economic   categories , namely  entrepreneurship   and its   importance   is being emphasized   for many years.   In the scientific literature   the term  of  entrepreneurship  has appeared  over   200 years   ago , naming  the   entrepreneur   as a person  who  invests   resources   into the unknown   and risky   future  [4].  In the thirties   of the last century  the  entrepreneurship was defined as   one   of the most important   factors   of economic development  [16].  Entrepreneurship  is being  analyzed  by  the scientists   of many   disciplines, such as:   economics, sociology ,  economic history , psychology,  political science,  or  law.
There is certain established knowledge on the subject of   entrepreneurship , nevertheless  it is difficult to   identify   a single,   universally accepted   definition , although  most of them have   much in common . Moreover , each  can see the entrepreneurship  in a different way , and  changes  appearing in  the business environment  force  to   redefine   the existing views .  An overview of the   definitions  is  presented in the following   Table 1 (“Chosen definitions of entrepreneurship”).


more in full version


Summary

Extensively announced   multimedia   revolution ,  thanks to HSPA networks , widely propagated  LTE   and  more and more cheaper  devices , becomes  a reality.   The driving force behind   the changes is   the   increasing   popularity of   smartphones and   mobile Internet   development .  What changes   await   mobile services providers , and what  the   businesses willing to   take advantage of this   potential?   This question  is to be  answered   in details in the nearest future , but  certainly  we shouldnt  ignore   the technological "revolution ",  which we are   witnesses.   Media,   for several years now,   propagate the idea of  ​​approaching   era of   mobile business , however  the next few years   may prove to be   disruptive   for the   dissemination   and exploitation of   the mobile potential .

It turns out that   not only  the  number of users   of mobile   videoconferencing   solutions is steadily increasing ,  but also the   number and size of   organized   conference , the number  of participants per  single  meetings ,  or   the   duration of each   session.   It can therefore be   concluded that the   increasingly larger   audience   is aware that   professional   videocommunication  devices and systems are  effective and safe  work  tools.   A similar   trend is   also being seen in   the   context of   mobile devices.  
Of course,   not in every case   the notebook   will be replaced , but  certainly the nearest foreseeable future will belong to mobile devices

References

[1]. Korzystanie z Internetu. Raport CBOS, sierpień 2011
[2]. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna,[in], 2011
[3]. Drosio S., Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych ratownictwa, Promotor, 2011
[4]. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 1992
[5]. Ganymede Sp. z o. o.:, Gry wygrały z kryzysem [in]: http://www.ganymede.eu/sites/default/files/Gry%20wygra%C5%82y%20z%20kryzysem_0.pdf, 2012
[6].  GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011. Warszawa 2012
[7]. Kołodko G. W., Wędrujący Świat. Prószyński 2011
[8]. Krajewski K., Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorczości [in]: http://bizneslokalny.pl/2011/06/pojecie-i-klasyfikacja-przedsiebiorczosci/, 2011
[9]. Namysło J., Ludyga R., Innowacyjne rozwiązania e-komunikacji - tworzenie technologii przyszłości, wyznaczanie nowych standardów. Konferencja Górnośląskiego Forum Informatycznego: Synergia biznesu i nauki wymogiem innowacyjnej gospodarki, 2011
[10]. Namysło J., Wideokomunikacja online - nowoczesne technologie komunikacji w biznesie oraz nauczaniu na odległość. Materiał szkoleniowy VidCom.pl Sp. z o. o., Katowice 2008
[11]. Namysło J., Negocjacje na odległość, Konferencja Instytutu Zarządzania „Negocjacje”, Warszawa, 2009
[12]. Namysło J.: Nowoczesne Technologie Informatyczne, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, 2009
[13]. Namysło J., Klienci pokolenia milenijnego, Business Kontakt International, 2010
[14]. Namysło J., Konferencja: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, [W:] Zarządzanie ryzykiem technologicznym w procesie wdrażania innowacji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Zakopane 2011
[15]. Papińska-Kacperek J., Konferencja: Systemy Wspomagania Organizacji WSO 2012, [W:] Popyt i podaż wybranych cyfrowych usług w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
[16]. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
[17]. Strategy Analytics, Global Smartphone Shipments Reach 210 Million Units in Q1 2013 [in]: http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/04/26/Global-Smartphone-Shipments-Reach-210-Million-Units-in-Q1-2013.aspx, 04.2013
[18]. Stanek S., Namysło J., Videocommunication tools in Polish business and institutions, based on VidCom.pl statistics for years 2009-2011, published in the:  I international scientific conference WSOWL I UJ Dylematy współczesnego zarządzania 2012
[19]. Stanek S., Namysło J., Drosio S., Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System, Journal of Decision Systems, 2013
[20]. Szewczyk Ł., GUS: Już ponad 51 mln kart SIM w Polsce, [in]: http://media2.pl/telekomunikacja/91483-GUS-Juz-ponad-51-mln-kart-SIM-w-Polsce.html, 2012
[21]. Telepolis, Pełny obraz polskiego rynku kart SIM po 4Q2012, [int]: http://www.telepolis.pl/wiadomosci/pelny-obraz-polskiego-rynku-kart-sim-po-4q2012,2,3,27788.html, 20.03.2013
[22]. Waszczuk P., SAP, Sybase i Symantec rozwijają narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi [in]: http://www.computerworld.pl/news/380602/SAP.Sybase.i.Symantec.rozwijaja.narzedzia.do.zarzadzania.urzadzeniami.mobilnymi.html, 2012
[23]. Waszczuk P., SAP, IBM inwestuje w oprogramowanie dla urządzeń przenośnych [in]: http://www.computerworld.pl/news/379863/IBM.inwestuje.w.oprogramowanie.dla.urzadzen.przenosnych.html, 2012
[24]. Materiały wewnętrzne VidCom.pl Sp. z o. o. oraz informacje udostępnione na stronie: http://www.vidcom.pl


MOBILNE SYSTEMY WIDEOKONFERENCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie:

Niniejszy artykuł przedstawia możliwości jakie w bliskiej przyszłości mogą być zapewnione przez zastosowanie technologii komunikacji wideo w procesach związanych z przedsiębiorczością. Jest też próbą udowodnienia, że taka forma komunikacji, nie tylko uzupełni zakres narzędzi dedykowanych dla nowoczesnego biznesu, lecz już stała się ważnym elementem dla zarządzania wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w Polsce. Wpływa też bezpośrednio na rozwój przedsiębiorczości. Jednocześnie publikacja wskazuje kierunek zachodzenia prawdopodobnych zmian w obszarze zarządzania organizacją  oraz ukazuje jak same technologie muszą rozwinąć się aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Artykuł ma też jeden praktyczny aspekt - pokazuje przykład faktycznego wprowadzania w życie tychże rozwiązań dostarczanych przez jednego z producentów technologii komunikacji wideo w Polsce.

Słowa kluczowe: technologie informacyjne w przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym, wideokonferencja mobilna, wspomaganie decyzji, wideokomunikacja, smartfon    

移動視頻會議系統,為企業

摘要:下面的文章是概述機會在不久的將來,可以通過在相關的創業過程中使用的移動視頻通信技術來保證。這也是一個嘗試,證明通信這樣的形式,不僅將補充的專門為現代商務工具的範圍,但已經成為許多企業和機構在波蘭管理的重要組成部分。它也有創業的發展產生直接影響。同時發布指示在其中的變化很可能繼續在組織管理領域,以及技術本身必須如何演變,以滿足用戶的期望的方向發展。該文章也有一個實際的方面 - 顯示在波蘭的視頻通信技術的生產商之一提供這些解決方案的實際執行的例子。
關鍵詞:信息內企業家精神,企業在信息社會,移動視頻會議,決策支持,視頻通信技術的智能手機。 
Back to content | Back to main menu