TEMPORARY PREMISES IN THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY RESOURCES - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

TEMPORARY PREMISES IN THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY RESOURCES

Abstracts > Vol 7

TEMPORARY PREMISES IN THE MANAGEMENT OF
MUNICIPAL PROPERTY RESOURCES
Dziadkiewicz M.

Abstract:The article discusses the issue of the obligation on municipalities to provide temporary living quarters (temporary residential premises) to people who have not been granted the right to social housing or substitute accommodation by the court. This obligation, implemented as part of the municipalitys own task, has been characterised by a broad outline of its legal background and a practical presentation of the problems of managing municipal property resources. Statutorily prescribed ways of creating housing resources of the municipality contributed to presenting the discussed issues as one of the aspects of the management of municipal property resources.

Key words:
Temporary premises, residential premises, eviction, management of municipal property resources.
  

Management of the housing stock of the municipality

Political transformations, initiated in Poland in 1989 led to the restoration of territorial self-government. The basic unit of local government is the municipality (Polish gmina), which should be understood as a self-governing community created by the residents and the respective territory. The legal act that regulates the functioning of municipalities and defines their tasks is the Law of 8 March 1990 on local government (i.e. Dz. U. (The Journal of Laws of the Republic of Poland) of 2001 No. 142, item 1591, as amended). This law states that, among other things, municipalities perform public tasks assigned to them on their own behalf and at their own risk. Generally, the municipality undertakes all the tasks and public affairs of local significance which are not reserved by law for other entities [15]. Own tasks of municipalities have been generally specified in Art. 7(1) of the aforementioned Law as meeting the collective needs of the community
it is a parent category which characterizes in a general way all the own tasks of the municipality [8]. These tasks are not only the subject of legal analyses, but are also of interest to economic sciences, including the science of management [6]. Among the statutory own tasks of municipalities is the creation of conditions to meet the housing needs of the local community (Art. 4(1) of the Law of 21 June 2001 on the protection of the rights of tenants, municipal residential resources and on amending the Civil Code - Dz.U. no. 31 of 21.02.2005, item 266, as amended). Assigning this task to municipalities raises on their part the need for extensive activities in the field of property management, including also the obligation to indicate temporary premises in the event of performing the duty imposed on the debtor to vacate the premises on the basis of the executory entitlement, from which does not follow the right of the debtor to social or substitute accommodation. The aforementioned statutory regulations have led municipalities to become interested in the subject of temporary premises, also in the context of programming the development of the municipality [17]. It should be noted that the cited regulations gave the municipality a special importance, as an entity which was directly entrusted with specific tasks in the field of housing - first in art. 4 of the law on residential tenancies and housing allowances, and then in Art. 4(1) of the Law of 21 June 2001 on the protection of the rights of tenants, municipal residential resources and on amending the Civil Code (Dz.U. no. 31 of 21.02.2005, item 266, as amended) [2].

more in full version

Summary

As a result of subsequent amendments to the law, the complexity of issues of the management of the municipal real property resources, particularly municipal housing stock, has increased. It was caused by the obligation imposed on municipalities to provide temporary premises (temporary housing units) to people who had not been granted the right to social housings or substitute accommodation by the court in the judgement ordering the eviction of residential premises.
Although the regulations stipulate that this obligation is imposed on them only when the bailiff determines that the debtor is not legally entitled to the premises in which he/she can reside, and no other premises complying with the requirements of temporary premises have been indicated. The obligation of the municipality also ceases if the creditor, debtor or third party designates such quarters (which the municipality should be informed of by the bailiff); however, in the face of virtually limited scope for making this obligation outdated, there has been a substantial increase in the responsibilities of municipalities with regard to the task of creating conditions to meet the housing needs of the members of the local community.
In the field of managing the housing resources of municipalities, two basic aspects need to be emphasised. First of all
the material aspect, including the problem of acquiring temporary premises with real difficulties in earning by municipalities such revenues from the possessed property resources, which would allow to preserve its substance and to make investments that would increase that stock by premises classified as social housings. Secondly the formal aspect, in particular shaping the optimal form of managing the municipal housing stock by choosing of the three legally permissible forms, namely:
direct management by municipal employees,
entrusting municipal organizational units (e.g. financial institutions, municipal companies, subsidiary companies) with the management of the resource,
entrusting a professional administrator, i.e. private entity, with the management, or handing over
under the contract of mandate control of residential buildings owned by the municipality to a social building society.

The choice of the form of management depends on such factors as the number of residential buildings owned by the municipality (in case of a small number, the first form may prove right) and organizational structure of the municipality, including the existence of municipal organizational units which could indirectly manage the housing stock, or non-municipal, professional entities which the municipality might entrust with the management of its property resources

References:

[1]. Batko Roman, Zarządzane jakością w urzędach gminy, Jagiellonian University Press, Krakow, 2009
[2]. Bończak-Kucharczyk Ewa Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Podstawy prawne, wzór programu, portal minigo.pl, 2008.
[3]. Bończak-Kucharczyk Ewa, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz, published by Wolters Kluwer Polska, 2011.
[4]. Borowiec Leszek, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska, 2007.
[5]. Chruściel Magdalena. Prawno-społeczne aspekty eksmisji.[in:] M. Popow, P. Kowzan, M. Zielińska, M. Prusinowska, M. Chruściel, Oblicza biedy we współczesnej Polsce, published by Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”, Gdańsk 2011.
[6]. Dębski Damian, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warsaw 2006.
[7]. Doliwa Adam, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, 4th Edition, C.H. BECK Warsaw 2012.
[8]. Dolnicki Bogdan (ed.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Wolters Kluwer Polska, 2012.
[9]. Gilowska Zyta, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, published by Municipium, 1998.
[10]. Izdebska Małgorzata, Obecna sytuacja budynków objętych zarządem na podstawie przepisów Prawa lokalowego, portal minigo.pl, 2008.
[11]. Kisielnicki J., Friendly Administration project of the procedure for personal income tax payment. Suggested changes and the role of information technology, Polish Journal of Management Studies, 2010, vol. 1.
[12]. Lange Oskar, Ekonomia polityczna, Part 1, Warsaw 1967.
[13]. Mazurkiewicz Małgorzata, Małecki Paweł, CIT podatki i rachunkowość komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2012.
[14]. Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, Komunikat w sprawie stosowania przepisów prawnych dotyczących pomieszczeń tymczasowych z dnia 07.12.2011r. (Press Release on the application of laws concerning temporary premises dated 07.12.2011) http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1794867-p_1.htm
[15]. Możdżeń-Marcinkowski Michał Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wolters Kluwer Polska, 2009.
[16]. Piasecki Kazimierz, Marciniak Andrzej, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088, Part III. Published by C.H. Beck, Warsaw 2012.
[17]. Stabryła Adam (ed.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, published by Mifles.pl, 2010.
[18]. Szczurek Zbigniew, Prawo cywilne dla studentów administracji, Wolters Kluwer Polska, 2008.LOKALE TYMCZASOWE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI KOMUNALNYMI

Streszczenie: Artykuł omawia kwestię obowiązku gmin do udostępniania lokali tymczasowych, osobom, którym nie zostało przyznane, przez sąd, prawo do lokali socjalnych lub lokali zastępczych. Charakter tego obowiązku, realizowanego w ramach zadań własnych gminy, cechuje szeroki zakres jego prawnego tła i praktycznej prezentacji problemów związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi. Ustawowo określone sposoby tworzenia zasobów komunalnych gminy przyczyniły się do przedstawienia omawianych zagadnień, jako jeden z aspektów zarządzania zaobami komunalnymi i nieruchomościami.

Słowa kluczowe: pomieszczenia tymczasowe, lokale mieszkalne, eksmisja, zarządzanie zasobami komunalnymi


 
Back to content | Back to main menu