THE UNSUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION MODEL - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

THE UNSUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION MODEL

Abstracts > Vol 4

THE UNSUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION MODEL

Marek Ladyga, Maciej Tkacz

Abstract:

The article presents the relationships on the line producerconsumercontractor represented by the unsustainable production and consumption model. It also presents a range of solutions to the problem of determining the  scope of concessions contractors In every society there are producers and consumers who need to satisfy their needs. The natural balance is when all production is absorbed by the market and contractors are not interested  in changes in supply and demand. Because of these differences there is often the conflict of interests on the producer (increasing production) - consumer line (demand reduction). This problem can be presented in the form of unsustainable production and  consumption model


...more in full version

References

[1]   Dittmann P., Dittmann I., Szabela-Pasierbinska E., Szpulak A., "Prognozowanie w Zarzadzaniu przedsiebiorstwem" Oficyna Wolters Kluwer Business, Krakow 2009.
[2]   Guzik B., "Podstawowe modele w badaniu efektywnosci gospodarczej i spolecznej" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznan 2009.
[3]   Pawelek B., "Metody normalizacji zmiennych w badaniach porownawczych zlozonych zjawisk ekonomicznych" Uniwersytet Ekonomiczny, Krakow 2008.
[4]   Trzaskalik T., (praca zbiorowa) "Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym" PWE, Warszawa 2006.

MODEL NIEZROWNOWAZONEJ PRODUKCJI I KONSUMPCJI

Streszczenie:


Artykul przezentuje relacje na linii producent-konsument-kontrahent reprezentowana przez model niezrownowazonej produkcji i konsumpcji. Przedstawia takze zakrez rozwiazan problemu okreslania zakresu ustepstw kontrahentow.

 
Back to content | Back to main menu