THE USE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IDEA IN BUSINESS MANAGEMENT - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

THE USE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IDEA IN BUSINESS MANAGEMENT

Abstracts > Vol 6

THE USE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IDEA IN BUSINESS MANAGEMENT
Herbuś A., Ślusarczyk B.

Abstract: In this article,   the authors present the   issues related   to the conception of   Corporate Social Responsibility   (CSR ) and its  location   in the strategy   of the company .  CSR   for several years   quite   rapidly   developing in Poland .  Among the main   topics   of CSR   are mentioned   pro-social   and   pro-environmental   action .  In particular,   a wide range of   responsible    initiatives implement   energy companies   which,   more often   treat   CSR as a   part of   business management.   This paper presents the   actions taken   by the company   Fortum ,  with special emphasis  of  pro-social   initiatives.

Keywords: corporate social responsibility, management, energy company, ecology, pro-social activity,

Introduction

Analyzing   international trends   can be observed   rapidly   implemented of activities   in the field of   Corporate   Social Responsibility ( CSR)  by companies   in various industries.   It is essential   that   these ideas  should  have been   transposed into   Polish business , but in  most cases,   pro-social   activities   are   still   a new area of   involvement.   In the world   CSR conception   has been operating   for decades, but in   Poland, for many companies   is a kind of   novelty , which  should be implemented   in accordance with existing   standards.   Among the   areas in which   actions in the field of CSR are taken   are mentioned   most often,   ecology   and   environment, community   and social problems . ...

... more in full version

Summary

The dynamic   evolution of   societies   in a global environment   requires the   activity   of companies in   many areas.   Especially important   is the identification of   the business   environment in   order to   balance the interests of   business   with the objectives of   social policy.   In   fact,   the boards of   companies   realize   that the   principles of sustainable   development must   include both the   business   and its   environment.
Polish   energy sector   is up to   enormous challenges ,  conditioned by    industry   legislation,   national   policy documents and   directives   of the European   Union .  Ensuring energy security   of the country,   as well as   improving the efficiency of   the energy industry and   reduce greenhouse gas emissions   into the atmosphere,   commitment in maximum exposure   in the area of   ​​ecology.  
Modern companies in order to the proper management should initiate actions of CSR to management strategy. It should be emphasized that the conception of  CSR is a new trend in Poland and requires further analysis. Especially energy sector due to its specificity is worth researching  and identifying the benefits of using  this concept.


ZASTOSOWANIE KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Streszczenie: W artykule tym autorzy przedstawiają kwestie związane ze zjawiskiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i jej umiejscowienia w strategii zarządzania przedsiębiorstwem.  Koncepcja CSR od kilku lat dość dynamicznie rozwija się w Polsce. Wśród głównych zagadnień których dotyczy wymienia się działania prospołeczne oraz proekologiczne. Szczególnie szeroki wachlarz odpowiedzialnych inicjatyw realizują przedsiębiorstwa energetyczne, które co raz częściej traktują CSR  jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono działania podejmowane przez przedsiębiorstwo Fortum, ze szczególnym wskazaniem inicjatyw prospołecznych.

Słowa kluczowe:
Społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie, przedsiębiorstwo energetyczne, ekologia, działania pro-socjalne

References:

[1]. Altkorn J., Kramer T. : Leksykon marketingu. PWE. Warszawa 1998
[2]. Bajdor P., Grabara J.: Impact of Customer Service Logistics Strategy in the Trading Enterprise X, w: Supply Chain Management Journal Vol. 2, nr 1, SCM 4 ECR, Romania 2011,
[3]. Błaszczuk J., Pozorski Z.,Engineering aspects of structural response of multi-span sandwich panels, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 2(9)2010, 5-15.
[4]. Bogunia – Borowska M.: Koncepcja marketingu społecznego. Marketing i rynek. 2/2001
[5]. Chudy K., Nowodziński P.: Społeczna odpowiedzialność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw. W Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Red. S. Lachiewicz, M. Matejun. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2007
[6]. Goncharuk A. G.: Enterprise performance management: conception, model and mechanism. [in:] Polish Journal of Management Studies. Vol.4
[7]. Jarża S., Importance of energy management in foundries. [in:] Polish Journal of Management Studies. Vol.4
[8]. Juholin E., For business or the good of all? A Finnish approach to corporate social responsibility. Corporate Governance, 4(3). 2004, s. 20-3.,
[9]. Papasolomou-Dukakis I., Krambia-Kapardis M., Katsioloudes M.: Corporate social responsibility: The way forward? Maybe not! European Business Review, 17(3). 2005
[10]. Karwacka Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa. Kultura i Edukacja. Kwartalnik nr 2/2007
[11]. Kotler P., Roberto N., Lee N.: Social Marketing. Improving the Quality of Life. SAGE Publications, Thousand Oaks. California 2002
[12]. Lantos G.P., The boundaries of strategic corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 18(7). 2001
[13]. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing.  Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1998
[14]. Wieczorkowska M., Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie i kampanii antynikotynowej „Quit& Win”. Marketing i Rynek. 3/2006
[15]. Fortum. W stronę gospodarki solarnej. Raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2011
[16]. http://www.epr.pl/odpowiedzialny-biznes-w-polsce,csr,233,1.html
[17]. http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1687-zielona-ksiga-ue-punktem-zwrotnym-w-rozwoju-csr
 
Back to content | Back to main menu