UNIVERSITY EDUCATION LEVEL AND THE UNEMPLOYMENT IN THE SILESIAN VOIVODESHIP AND THE CITY OF CZESTOCHOWA - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

UNIVERSITY EDUCATION LEVEL AND THE UNEMPLOYMENT IN THE SILESIAN VOIVODESHIP AND THE CITY OF CZESTOCHOWA

Abstracts > Vol 4

UNIVERSITY EDUCATION LEVEL AND THE UNEMPLOYMENT IN THE SILESIAN VOIVODESHIP AND THE CITY OF CZESTOCHOWA

Beata Slusarczyk, Aneta Herbus

Abstract:

The paper discusses the changes in unemployment rate in Silesian Voivodeship with particular focus on the city of Czestochowa in 2007-2010. The particular focus is on the structure of unemployment according to the education  level and the effect of education on job opportunities in the labour market. The paper also presents the methods of preventing unemployment, with particular focus on the group of young people.

Keywords: university education level, unemployment

Introduction

Economic and demographic potential of Silesian Voivodeship causes that it is positively distinguished compared to other regions. It is one of the regions of Poland where unemployment  reaches one of the lowest levels; however, recent months have seen unfavourable trends in the local labour market, since a considerable increase in the number of the unemployed was observed in February 2011. Compared to the previous month, the number  of the registered unemployed in the voivodeship rose at the end of February by 5,335, thus increasing the unemployment rate to 201,519 people. This total number was a combination of very low (e.g. Rybnik powiat) and very high (Myszk ow powiat) unemployment rates. Sadly, one of the highest unemployment rates was observed in Czestochowa (14,605 people), which confirms difficult situation in the local labour market.

...more in full version

References

[1]   Grotkowska G., Sztanderska U., Wincenciak L., Rola wyksztalcenia w powstawaniu
i utrzymywaniu sie bezrobocia [w:] Edukacja dla pracy - Raport o rozwoju spolecznym Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007
[2]   Ostoj I., Wplyw wyksztalcenia na ksztaltowanie sie bezrobocia, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/24_Ostoj_Izabela.pdf
[3]   Slusarczyk B. Kot S., Logistics Education as a Way for Unemployment Reduction. [in:]IETEC'11. International Engineering and Technology Education Conference. Enhancing 21st Century Skills for Global Engineers and  Technology Professionals. Conference Proceedings. Kuala Lumpur, Malaysia 2011
[4]   Thieme J. K., Szkolnictwo wyzsze, Wyzwania XXI, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

POZIOM EDUKACJI WYZSZEJ A BEZROBOCIE W WOJEWO DZTWIE SLASKIM I CZESTOCHOWIE

Streszczenie:

W artykule Autorzy opisuja zmiany bezrobocia w wojewodztwie  slaskim ze szczegolnym uwzgle dnieniem miasta Czestochowy w latach 2007-2010. W szczegolnos ci zawracaja uwage na strukture bezrobocia wed lug wyksztalcenia oraz zwiazek poziomu wyksztal cenia na mozliwosci znalezienia pracy na rynku. W artykule przedstawiono ro wniez sposoby zapobiegania bezrobociu w szczegolnos ci w grupie ludzi mlodych.

This article is published as one of the outputs of the international research grant "University Role in Region Development and Knowledge Dissemination" SK-PL-0056-09, by Polish  Ministry of Science and Higher Education and Slovak Research and Development Agency SRDA (APVV) and the Centre Excellence CEVKOG
 
Back to content | Back to main menu